Top 7 # Cách Sử Dụng The Same As Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Deedee-jewels.com

Cách Sử Dụng Và Phân Biệt Like, Alike, Similar To Và The Same

Trong bài viết chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách dùng và phân biệt cách dùng like, alike, similar và the same1. LikeNghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlike.Cấu trúc:a.Be + like + N (danh từ)Ví dụ:

This hat is like that hat.Cái mũ này giống cái mũ kia.b.N + like + NI have a hat like yours.Tôi có một cái nón giống cái của bạnc.like + N, + mệnh đềLike his father, he is a teacher.Giống như bố mình, anh ấy là một giáo viên.

2.ALIKENghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng một mình, ở sau hai danh từ (noun) hoặc danh từ số nhiều (plural noun)Ví dụ:This hat and that one are alikeCái mũ này và cái mũ kia giống nhau.They tried to treat all their children alikeHọ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ như nhau.Lưu ý: Không dùng Alike đứng trước một danh từ

3.SIMILAR TONghĩa: (tính từ) tương tựCấu trúc: Không “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”Ví dụ:Your hat is similar to mine. (mine = my hat)Mũ của bạn tương tự mũ của tôi.4.THE SAMENghĩa: giống nhauCấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.Ví dụ:An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as meLương của An bằng lương của tôi.We go to the same schoolChúng tôi học cùng trường.

1.Lan and Trang have the same books 2.Lan and Trang have similar books 3.Lan and Trang have different books 4.Their books are the same 5.Their books are similar 6.Their books are different

The same, similar and different us as adjetives.

Notice: the always goes before same

The same, similar và different sử dụng như tính từLưu ý: the luôn đứng trước same

7.This book is the same as that one

8.This book is different from that one

9. This book is similar to that one

Notice: the same is followed by as;similar is followed by to;different is followed by from.

Lưu ý: sau the same là assau different là fromsau similar là to

10. She is the same age as my mother.11. My shoes are the same size as yours.

A noun may come between the same and as, asin 10.Một danh từ có thể đứng giữa the same và as như câu 10 và 11

12. My pen is like your pen.13. My pen and your pen are alike.

Notice in 12 end l3:noun + be like + nounnoun and noun + be alikeChú ý câu 12 và 13:Danh từ+ be like+ Danh từDanh từ and danh từ + be alive

14. She looks like her sister.15.It looks like rain.16.It sounds tikethunder.17.This material feels like silk.18.That smells like gas.19.This chemical tastes like salt.20.Stop acting like a fool.21.He seems like a nice fellow.

In addition to following be, like also follows certain verbs, primarily those dealing with the senses.

22. The twins look alike.23.We think alike.26.My sister and I talk alike.27.The little boys are dressed alike.

Alike may follow a few verbs other than be.Notice the examples in

Alive có thể theo sau bởi một vài động từ khác như be

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, chúng tôi same as

The twins are … in looks but not in personality

These three photographs are almost … .

She’s … her sister.

Her ideas are quite … mine.

I want a shirt that’s … the one in the window.

His eyes is chúng tôi father.

His father and he are ….

What’s that noise? It sounds … a baby crying.

Although they are brother, they don’t look ….

Cách Sử Dụng “Like, Alike, The Same As, Such As” Trong Giao Tiếp Văn Phòng

Có bạn nào đã từng gặp trường hợp lẫn lộn giữa like và alike; the same as và such as chưa nhỉ? bài viết về Cách sử dụng “like, alike, the same as, such as” trong giao tiếp văn phòng

Công thức: Similar to

Ví dụ: Your hat is similar to mine. (Nón của bạn tương tự nón tôi)

Ví dụ: a) My sister and I do not look alike. (chị tui và tui trông ko giống nhau)

b) Airports are all alike to me (đối với tui, các phi trường đều giống nhau)

Ví dụ: They tried to treat all their children alike. (Họ đối xử với các trẻ con giống nhau – hàm nghĩa là ko phân biệt đối xử)

Case 2: used after you have referred to two people or groups, tương đương với: ‘both’ (cả hai) hay là: ‘equally’ (bằng nhau)

Ví dụ: Good management benefits employers and employees alike. (Sự quản lý tốt gây lợi ích cho cả chủ nhân lẫn nhân viên)

Không dùng Alike đứng trước một danh từ . Ta không nói They wore alike hats. Trong trường hợp này ta dùng similar thay thế: They wore similar hats.

3. The same as/ The same chúng tôi The same +noun+as…: Giống nhau

Ví dụ: Your hat and my hat are the same. (Nón của bạn và nón của tôi thì giống nhau)

Your hat is the same as yours. (Nón của bạn giống nón tôi)

The same+noun+as:

Ví dụ: Ann’s salary is the same as mine=Ann gets the same salary as me .(Lương của Ann bằng lương của tôi).

He is the same age as my wife.

Like có nhiều loại từ và nhiều nghĩa khác nhau nên ta cần phân biệt để dùng cho đúng. Thông thường like được dùng nhiều nhất khi là động từ, mang nghĩa “thích”. Tuy nhiên ở đây ta chỉ xét like với hình thức là giới từ mà thôi.

– Like (giới từ): Khi là giới từ, like sẽ luôn có danh từ theo sau và phản nghĩa của nó là unlike (không giống như)

Công thức: Vài công thức thường gặp của like (pre) là: Be + like + N

Ví dụ: Your hat is like yours. (Nón của bạn giống nón tôi)

Ví dụ: I have a hat like yours. (Tôi có 1 cái nón giống cái của bạn)

Ví dụ: Like his father, he is a teacher. (Giống như cha mình, anh ta cũng là một giáo viên)

Unlike him, I want to go there. (Không giống anh ấy, tôi lại muốn đi đến đó)

– Like cũng được sử dụng khi đưa ra ví dụ như “such as”, “like/such as +N ”

Ví dụ: Junk food such as/like fizzy drinks and hamburgers have invaded the whole word.

Bạn có đang gặp những vấn đề sau

Không có thời gian để học Tiếng Anh

Trung tâm Tiếng Anh quá xa nhà bạn, hoặc đơn giản bạn không thể theo được lịch học cố định ở trung tâm (vì những ngày mưa gió, hẹn hò, bận bịu)

Ngại bày tỏ Tiếng Anh nơi đông người vì sợ kỹ năng chưa đủ, phát âm chưa chuẩn, không biết ghép các từ đã học thành 1 câu hoàn chỉnh

Lớp học quá đông khiến bạn e dè, không dám phát biểu vì sợ sai

Học phí quá cao cho một lớp học đông người từ 600.000 VNĐ/ 1 buổi với giáo viên nước ngoài?

Không biết ai sẽ dạy mình, mãi đến khi bạn đi học buổi đầu tiên

Antoree sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề với “Phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả” lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

Thời gian học linh động

Học Tiếng Anh online ngay tại nhà với gia sư nước ngoài (1 kèm 1) hiệu quả

Học phí phải chăng chỉ từ 100.000VNĐ cho 1 buổi học

Bạn được toàn quyền chọn bất kỳ gia sư nào mà bạn thích trong số 1000 gia sư bản ngữ ở Antoree trước khi bắt đầu đăng ký buổi học thử

Tìm gia sư trên chúng tôi để có được người dạy tiếng Anh phù hợp với mình.

NHẬN BÀI TEST VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ

Antoree English được thành lập tại Singapore bởi Antoree International chúng tôi với mô hình học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và người dạy tiếng anh trên toàn thế giới.

Phân Biệt Similar To, Like, A Like Và The Same

Khi bạn học tiếng anh, chúng ta nhận thấy các từ like, alike, similar to và the same có ý nghĩa khá giống nhau. Nhiều bạn lầm tưởng chúng tương tự nhau trong cách sử dụng. Nhưng không, thật sai lầm nếu chúng ta nghĩ như vậy. Bên dưới là những chia sẻ về nghĩa và cách dùng của chúng, mời bạn cùng với các từ còn lại.

với like, và the same

Cách dùng LIKE

Khi là giới từ, nó mang nghĩa “giống như”, và trái nghĩa là “unlike”Cấu trúc:Be + like + N (danh từ) EX: – This coat is like that coat. Ý nghĩa: Áo khoác này giống áo khoác kia.N + like + N EX: – They have a cup like him. Ý nghĩa: Họ có một cái cốc giống của anh ấy.like + N, + mệnh đề – Like him, she is a engineer. Ý nghĩa: Giống như anh ấy, cô ấy là một kỹ sư.

Cách dùng ALIKE

Đây là một giới từ đồng thời là tính từ, có nghĩa là “giống nhau” Cấu trúc: ở sau hai danh từ (noun) hay đứng sau danh từ số nhiều (plural noun), luôn đứng một mình. EX: – This coat and that one are alike. Ý nghĩa: Áo khoác này và áo khoác kia giống nhau. – We tried to treat all people alike Ý nghĩa: Chúng tôi cố gắng đối xử với tất cả mọi người như nhau. Điểm đặc biệt cần chú ý là không dùng Alike đứng trước một danh từ

Cách dùng SIMILAR TO

Đây là một tính từ, mang nghĩa “tương tự” Cấu trúc: Không có “to” đứng trước, nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to + N/Pronoun” EX: – His coat is similar to mine. (mine = my coat) Ý nghĩa: Áo khoác anh ấy tương tự áo khoác tôi

Cách dùng THE SAME

Từ này có nghĩa là “giống nhau” Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N. EX: – Your age is the same as mine = You gets the same age as me. Ý nghĩa: Tuổi của bạn bang tuổi của tôi. – They work the same company. Ý nghĩa: Họ làm cùng công ty.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, chúng tôi same as

Although we are sister , we don’t look ….

Those two phone are almost … .

Her son is … her.

Tom identify are quite … mine.

He want a cup that’s … the one in the shop.

Her mouth is chúng tôi mother.

Tam’s uncle and he are ….

What’s that noise? It sounds … a accident.

The boys are … in looks but not in personality.

Đáp án

1.A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Sử Dụng Hydroquinone Đúng Cách

Theo thời gian, chức năng của các tế bào dần suy giảm và bắt đầu làn da dần rơi vào tình trạng lão hóa. Một số biểu hiện thường gặp như nếp nhăn, chảy xệ và cả tình trạng tăng sắc tố trên da. Ngoài ra, tỷ lệ hình thành mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành cũng là nguyên nhân gây vấn đề tăng sắc tố sau viêm va nám. Vì thế, các phái đẹp tìm đến những sản phẩm chăm sóc da, cải thiện làn da trắng sáng.

Hydroquinone là gì? Cơ chế hoạt động của Hydroquinone?

Hydroquinone viết tắt là HQ hay còn có tên gọi khác đó là dihydroxybenzene. Hydroquinone được biết đến là hoạt chất giúp làm sáng da, điều chỉnh các triệu chứng tăng sắc tố sau viêm. Nói cụ thể hơn, thành phần Hydroquinone có hiệu quả làm giảm sắc tố bằng cách ức chế enzyme tyrosinase và do tính chất gây độc tế bào đối với tế bào melanin. Bạn có biết, Hydroquinone cũng có trong các thực phẩm có nguồn tự nhiên và các sản phẩm nước giải khát khác nhau như bông cải xanh, trái lê, ngũ cốc, cà phê, chè, bia và rượu vang.

Vậy cơ chế hoạt động của Hydroquinone như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, “chiến binh” melanin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi rủi ro ung thư da trong tương lai. Hydroquinone hỗ trợ làm trắng làn da bằng cách hạn chế và làm giảm melanocytes trên da. Đây là chất sản sinh ra melanin – chất tạo hắc sắc tố gây sạm trên da.

Làn da gặp tăng sắc tố là bởi sự sản sinh, gia tăng của melanin mà melanocytes sinh ra melanin. Do vậy, Hydroquinone hoạt động trên da bạn bằng cách kiểm soát sự tăng sinh của melanocytes. Từ đấy, phát huy khả năng hỗ trợ làm đều màu da và cải thiện sáng da theo thời gian. Hàm lượng Hydroquinone an toàn thường có nồng độ thấp hơn hoặc bằng 4%. Bạn sẽ mất khoảng 4 tuần để bạn có thể thấy được hiệu quả rõ rệt mà thành phần này mang lại. Và thời gian sử dụng có thể kéo dài vài tháng trước khi chất này phát huy công dụng một cách triệt để. Hiệu quả của các sản phẩm chứa Hydroquinone tùy thuộc vào từng cơ địa của người dùng. Nhiều trường hợp sau 3 tháng bạn sử dụng mà chưa thấy hiệu quả, lời khuyên bạn nên gặp bác sĩ để thay đổi hàm lượng Hydroquinone phù hợp với tình trạng da hơn.

Tác dụng của Hydroquinone với làn da

Chẳng thể phủ nhận hiệu quả mà Hydroquinone mang lại cho làn da. Trong các sản phẩm chuyên điều trị nám da, xỉn màu trong thời gian ngắn thì Hydroquinone chính là cái tên được “ưu ái” nhắc đến. Cùng điểm qua một số tác dụng ưu việt của Hydroquinone với làn da của bạn.

Cải thiện màu da của bạn trở nên trắng sáng hơn.

Các dấu hiệu sạm nám sẽ được giảm thiểu trên khuôn mặt của bạn.

Xóa mờ các đốm nâu, tàn nhang do ảnh hưởng từ ánh nắng Mặt Trời.

Giảm thiểu các tình trạng: Nám do lão hóa, nám da sau thai kỳ, rối loạn sắc tố da.

Giảm thâm mụn và các đốm sậm của sẹo vết thương.

Các sản phẩm điều trị da chứa Hydroquinone được nhiều phái đẹp tin dùng trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là hoạt chất điều trị trong thời gian ngắn (6 tháng/ chu kỳ điều trị) và tiềm ẩn nhiều rủi ro và một số người dùng không phù hợp với thành phần này. Vì thế, trước khi sử dụng, bạn cần tìm hiểu những điều quan trọng về hoạt chất Hydroquinone. Điều này giúp bạn có thể “thấu hiểu” phác đồ điều trị và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Những điều cần biết trước khi sử dụng Hydroquinone?

Sử dụng Hydroquinone nồng độ bao nhiêu là chuẩn và dùng trong bao lâu?

Hydroquinone được bào chế trong các sản phẩm điều trị, kem dưỡng với nồng độ 2-4%. Lời khuyên từ các chuyên viên, bác sĩ, bạn sẽ an toàn khi sử dụng hydroquinone dưới 4%. Vì trên 4% sẽ mang nhiều rủi ro cho làn da và có thể phản hiệu quả khi sử dụng. Hiện nay, hàm lượng Hydroquinone 2% được dùng phổ biến và 4% phù hợp với nền da khỏe.

Vậy dùng Hydroquinone trong thời gian bao lâu? Khi làn da “chinh phục” thành công hoạt chất Hydroquinone, bạn sẽ thấy hiệu quả sau 4 tuần sử dụng. Vả thời gian dùng Hydroquinone hiệu quả là dưới 6 tháng. Khoảng thời gian này giúp làn da trở về trạng thái khỏe mạnh và mịn màng, hạn chế được tác dụng phụ như “dội ngược sắc tố da”. Nói dễ hiểu, làn da có thể xuất hiện nhiều vết nám, tàn nhang hơn cả lúc ban đầu trước khi điều trị. Hydroquinone chỉ mang lại tác động điều trị giai đoạn đầu, không thể sử dụng liên tục, lâu dài.

Các tác dụng phụ ngoài ý muốn khi sử dụng Hydroquinone?

Đối với hoạt chất “siêu mạnh” Hydroquinone thì câu hỏi về tác dụng phụ rất phổ biến đến từ nhiều phái đẹp. Bạn biết đó, Hydroquinone chính là dẫn xuất của Phenol. Vì thế, khi thoa lên da thì nguy cơ bị kích ứng, đỏ da, châm chích trong quá trình sử dụng là biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian điều trị thì bạn nên tham vấn ý kiến bác sĩ liệu có tiếp tục sử dụng hay không hoặc chuyển sang một số hoạt chất thay thế khác.

Khi ngừng điều trị Hydroquinone, da sẽ quay lại bị tăng sắc tố như ban đầu?

Hydroquinone giúp ức chế Tyrosinase giúp phục hồi làn da trắng sáng, không tì vết. Tuy nhiên, Tyrosinase là enzym tự nhiên luôn tồn tại trong cơ thể con người và không bao giờ biến mất. Sau khi bạn ngừng sử dụng Hydroquinone một thời gian, Tyrosinase sẽ lại tiếp tục xuất hiện, kéo theo đó là tế bào sắc tố Melanin. Tạm thời ngừng 3 – 4 tháng sau khi điều trị bằng Hydroquinone, đây là lý do bạn phải sử dụng các sản phẩm không chứa Hydroquinone như Arbutin, Vitamin C,… để duy trì làn da căng trẻ, không tăng sắc tố dài lâu.

Phụ nữ đang mang thai và cho con bú có sử dụng Hydroquinone được không?

Hiện nay, chưa có báo cáo về độ an toàn của hoạt chất Hydroquinone đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, trong thời gian thai kỳ đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm nên bạn không nên điều trị da trong thời gian này với phụ nữ mang thai. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho bà bầu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Một số lưu ý khác khi sử dụng Hydroquinone:

Bộ đôi Hydroquinone và Tretin0in được xem là bộ đôi hoàn hảo trong điều trị sắc tố da.

Che chắn cẩn thận, sử dụng kem chống nắng từ SPF 30 trở lên vào ban ngày và không để da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Không nên sử dụng trên nền da đang kích ứng.

Không dùng chung Hydroquinone và Resorcinol để tránh tình trạng da bị tầm tím.

Không dùng chung với Benzoyl Peroxide (thành phần hỗ trợ điều trị mụn), nếu da bị mụn và nám thì nên trị mụn trước.

Tránh thoa sản phẩm vào vùng nhạy cảm, quanh mắt, miệng và niêm mạc.

Một số sản phẩm Obagi và Zo chứa Hydroquinone?

Dòng trị nám – tàn nhang Obagi Nuderm

Nổi bật chính là hệ thống Obagi Nuderm hỗ trợ loại bỏ vấn đề da sạm nám, tàn nhang, nếp nhăn, mụn, lỗ chân lông và da không đều màu. Các hoạt chất thấm sâu vào từng lớp tế bào đẩy nhanh quá trình hình thành lớp tế bào mới giúp giảm thiểu những đốm nâu, vết thâm do lão hóa gây ra. Đồng thời, bộ sản phẩm Obagi Nuderm cung cấp dưỡng chất nhằm tăng tính đàn hồi, mềm dẻo cho làn da săn chắc, tươi trẻ và đầy sức sống.

Sự kết hợp của bộ điều trị da Obagi CRX đã chiếm được sự hài lòng của phái đẹp nhờ vào công dụng hỗ trợ điều trị hiệu quả các vấn đề da nám, da lão hóa, da tăng sắc tố mức độ nhẹ. Đồng thời với hàm lượng Vitamin C cao giúp thúc đẩy trẻ hóa làn da, hồi sinh các tế bào da làm da trắng sáng hồng hào.

Kem chuyên trị nám da Zo Pigment Control Blending Creme

Kem chuyên trị nám Zo Pigment Control Blending Creme chứa 4% Hydroquinone, được sử dụng để điều trị nám sạm và cải thiện màu da. Ức chế tối đa các hắc tố gây sạm nám, trả lại làn da trắng sáng và đều màu. Sản phẩm giúp bạn xóa tan nỗi ám ảnh nám da.

Kem trị nám chuyên sâu Zo Pigment Control Creme

Pigment Control Creme chứa 4% Hydroquinone, là một dạng kem trị nám chuyên điều trị hiệu quả cao cho chứng tăng sắc tố từ trung bình đến nặng, đặc biệt là nám. Được tạo ra đặc biệt để giúp làm đều màu da bằng cách làm chậm quá trình sản xuất melanin, nó làm giảm đáng kể sự xuất hiện của chloasma, nám, tàn nhang và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Hydroquinone nên được sử dụng trong thời gian điều trị tối đa là 5 – 6 tháng để tránh viêm, phục hồi sắc tố và giảm dung nạp.

Kem trắng da Zo Pigment Control Brightening Creme

Mong muốn làn da trắng sáng nhưng da lại xuất hiện nhiều khuyết điểm như nám, tàn nhang và thâm mụn. Chinh phục làn da trắng sáng rạng rỡ càng khó hơn. Kem trắng da Zo Pigment Control Brightening Creme chứa 4% hydroquinone và 20% vitamin C kết hợp đẩy mạnh ức chế melanin cân bằng tình trạng của sắc tố da một cách tối ưu. Từ đó, phục hồi làn da căng khỏe, trắng sáng và mịn màng hơn.