Top 5 # Cách Sử Dụng That This These Those Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Deedee-jewels.com

Đại Từ Chỉ Định This/That/These/Those

Chắc hẳn các bạn khi học tiếng anh đã từng thắc mắc khi nào chúng ta dùng this/that và khi nào chúng ta dùng these/those phải không nào ?. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trình bày các dùng của các đại từ chỉ định this/that/these/those và những lưu ý khi sử dụng chúng.

INTRODUCTION (Giới thiệu)

5 phút thành thạo 4 đại từ chỉ định this-that-these-those [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản-Các loại từ#15]

Definition (Định nghĩa) this/that/these/those

This, that, these và those là các từ chỉ định trong tiếng Anh. Chúng ta dùng chúng để chỉ ra người và vật được nhắc đến và cho người nghe khái niệm về khoảng cách gần hay xa so với người nói.

This và that dùng cho danh từ số ít và danh từ không đếm được.

These và those dùng cho danh từ số số nhiều.

Meaning (Ý nghĩa):

– This = singular, near: này, cái này, đây (gần) – That = singular, far: đó, cái đó, điều đó (xa) – These = plural, near: số nhiều của THIS (gần) – Those = plural, far: số nhiều của THAT (xa)

1.Pointing to people / things (dùng để chỉ ngƣời / vật)- This và these: dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc viết.

– This đi với động từ số ít, bổ nghĩa cho một ngƣời hoặc một vật. – These đi với động từ số nhiều, bổ nghĩa cho nhiều ngƣời hoặc vật.Ex: – This book belongs to him. – These are my brothers.That và those: dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. – That đi với danh từ số ít. – Those đi với danh từ số nhiều.Ex: – That woman is a professor. – Those are computers.

2. Time phrase (cụm từ chỉ thời gian):

– This / these có thể sử dụng để nói đến thời gian gần đây và that / those chỉ thời gian ở xa.Ex: Do you remember that spring we all went to Florida? Those were the days.

– Để ngụ điều gì đó đang xảy ra hoặc đang được đề cập tới, chúng ta thường dùng that.Ex: What was that noise? ~ I didn’t hear anything. Tiếng ồn đó là gì vậy? ~ Mình có nghe thấy gì đâu.

– Để ngụ điều gì đó sắp sửa xảy ra hoặc điều chúng ta sắp nói, chúng ta sử dụng this.Ex: Hello? This is Laura speaking. Who’s this/that, please? Xin chào? Laura nghe đây. Cho hỏi ai vậy ạ?

– Từ this thường được dùng để mô tả thời gian và ngày trong tương lai hoặc thời gian / ngày tại thời điểm hiện tại như: morning, afternoon, evening, week, month, year.Ex: Eric is in Germany all this week.Eric đang ở Đức cả tuần này.

This morning / afternoon, this spring / summer / autumn đề cập đến quá khứ (nếu người nói đang nói vào cuối ngày / vào cuối mùa).Ex: Johan seemed very happy this afternoon. Chiều nay, Johan đ rất hạnh phúc.

3. Referring to people (đề cập đến người)

– This dùng để giới thiệu một người nào đó, còn that được dùng để xác định một ai đó.Ex: Jaky, this is my friend Shaly.Jaky, đây là bạn tôi – tên là Shaly.

Is that your brother over there?Anh trai của cậu đằng kia phải không?

– Trong việc nghe và trả lời điện thoại chúng ta dùng: + this để giới thiệu mình là ai. + this hoặc that để hỏi người bên kia đầu dây.Ex: Hello? This is Laura speaking. Who’s this / that, please?Xin chào? Laura nghe đây. Cho hỏi ai vậy ạ?

4. Chia sẽ hiểu biết hay thông tin mới

– Chúng ta thường dùng that thay cho the để chia sẻ kiến thức, kể một câu chuyện nào đó hoặc giải thích vấn đề cho người nghe. – Chúng ta dùng this thay cho a / an để chỉ điều gì đó quan trọng hoặc trong thời điểm hiện tại, giới thiệu nhân vật mới hoặc chi tiết mới trong câu chuyện cho người nghe.Ex: You know that old shop on the corner? Well, they‟re going to turn it into a restaurant. This guy knocked on the door and asked if I wanted new windows.

Bài tập sử dụng các đại từ chỉ định this/that/these/those

1. Điền vào chỗ trống sử dụng this/that/these/those để hoàn thành các câu bên dưới

Đáp án:

a. This exercise is easy.These exercises are easy.

b. Those socks are Sara’s.That sock is Sara’s.

c. These flowers are on the floor.That flower is on the floor.

1. Is this bed comfortable?

2. Is that Eleni’s English book?

3. These are not my toys.

4. These boxes are Ana’s.

5. Is that jacket Roy’s?

6. Are these dictionaries Andre’s?

7. Those are mine.

8. This building is very old.

9. This is a good exercise.

10. These are the old dresses.

Đáp án

1. Are these beds comfortable 2. Are those Eleni’s English books 3. This is not my toy 4. This box is Ana’s 5. Are those jackets Roy’s 6. Is this dictionary Andre’s 7. That is mine 8. Those buildings are very old 9. These are good exercises 10. This is the old dress

Bài Tập Về This That These Those Có Đáp Án

This that these those là gì?

– Đại từ chỉ định trong tiếng Anh gồm: This, That, These, Those chỉ ra cụ thể người hoặc vật được nói đến.

– Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ.

– Đại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ.

– This, That, These, Those đứng riêng không có danh từ theo sau nó thì là đại từ chỉ định,

– Ngoài việc thay thế cho một danh từ, đại từ chỉ định còn cho người nghe có khái niệm gần hơn hay xa hơn về thời gian hoặc khoảng cách.

Ví dụ:

There is this seat here, near me.

Có cái ghế này ở đây, gần tôi.

This/That đi với danh từ số ít

This: đây, này, cái này, điều này, vật này, thế này…

– Ta dùng “this” khi nói về một người hay một vật ở gần.

Ví dụ:

This is Trang. Đây là Trang.

Is this Trang? Đây có phải là Trang không?

This is not Trang. Đây không phải là Trang.

That: cái, kia, đó, đấy, cái đó, cái kia, vật kia, vật đó, điều đó, người đó, vật ấy, người ấy, điều ấy…

– Ta dùng “that” khi nói về một người hay một vật ở xa.

Ví dụ:

That is your book. Đó là quyển sách của bạn.

Is that your book? Đó có phải là quyển sách của bạn không?

That is not your book. Đó không phải là quyển sách của bạn.

These/Those đi với danh từ số nhiều

These: Những người này, những vật này, những điều này, những cái này…

– “These” là số nhiều của “this”, nó được sử dụng để chỉ những người hoặc vật ở gần.

Ví dụ:

These are your pens. Đây là những cây bút của bạn.

Are these your pens? Đây có phải là những cây bút của bạn?

These are his pencils. Đây là những cây bút chì của anh ấy.

Are these his pencils? Đây có phải là những cây bút chì của anh ấy?

Those: Những người kia, những vật kia, những điều kia, những người đó, những vật đó, những cái đó…

– “Those” là số nhiều của “that”, nó được sử dụng để chỉ những người hoặc những vật ở xa.

Ví dụ:

Those are your books. Đó là những quyển sách của bạn.

Are those your books? Đó có phải lkà những cây bút của bạn?

Those are her notebooks. Đó là những quyển vở của cô ấy.

Are those her notebooks? Đó có phải là những quyển vở của cô ấy?

That, This, These, Those được dùng như tính từ chỉ định (Demonstrative Adjectives)

– Tính từ chỉ định: This. That, These, Those đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó.

– Tính từ chỉ định được sử dụng trước danh từ nhằm xác định vị trí của danh từ ấy đối với người nói.

This/That đứng trước danh từ số ít

Ví dụ:

This book is mine. Quyển sách này là của tôi.

This book is good. Quyển sách này hay.

That book is hers. Quyển sách đó là của cô ấy.

That book is good. Quyển sách đó hay.

These/Those đứng trước danh từ số nhiều

Ví dụ:

These books are mine. Những quyển sách này là của tôi.

These books are good. Những quyển sách này hay.

Those books are hers. Những quyển sách đó là của cô ấy.

Those books are good. Những quyển sách đó hay.

Bài tập this that these those trong tiếng anh có đáp án

Câu 1. Choose the correct pronoun.

a. This

b. These

a. That

b. Those

a. This

b. These

a. That

b. Those

a. That

b. Those

a. This

b. These

a. That

b. Those

a. This

b. These

a. That

b. Those

a. This

b. These

Câu 2. Complete with the right words demonstrative.

Câu 3. Type the plural form in the boxes below and change the verb form.

This orange is very nice.

That student writes well.

That house is near the beach.

This book belongs to George.

That dog barks all night.

That computer is old.

This lesson is very difficult.

That person sings badly.

This exercise is easy.

This man works at my shop.

Đáp án bài tập

Câu 1.

1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.b, 6.a, 7.a, 8.a, 9.b, 10.a

Câu 2.

1.this, 2. these, 3, these, 4.that, 5.this, 6.this, 7. those, 8.this.

Câu 3.

These oranges are very nice.

Those students write well.

Those houses are near the beach.

These books belong to George.

Those dogs bark all night.

Those computers are old.

These lessons are very difficult.

Those people sing badly.

These exercises are easy.

These men work at my shop.

Sử Dụng Hydroquinone Đúng Cách

Theo thời gian, chức năng của các tế bào dần suy giảm và bắt đầu làn da dần rơi vào tình trạng lão hóa. Một số biểu hiện thường gặp như nếp nhăn, chảy xệ và cả tình trạng tăng sắc tố trên da. Ngoài ra, tỷ lệ hình thành mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành cũng là nguyên nhân gây vấn đề tăng sắc tố sau viêm va nám. Vì thế, các phái đẹp tìm đến những sản phẩm chăm sóc da, cải thiện làn da trắng sáng.

Hydroquinone là gì? Cơ chế hoạt động của Hydroquinone?

Hydroquinone viết tắt là HQ hay còn có tên gọi khác đó là dihydroxybenzene. Hydroquinone được biết đến là hoạt chất giúp làm sáng da, điều chỉnh các triệu chứng tăng sắc tố sau viêm. Nói cụ thể hơn, thành phần Hydroquinone có hiệu quả làm giảm sắc tố bằng cách ức chế enzyme tyrosinase và do tính chất gây độc tế bào đối với tế bào melanin. Bạn có biết, Hydroquinone cũng có trong các thực phẩm có nguồn tự nhiên và các sản phẩm nước giải khát khác nhau như bông cải xanh, trái lê, ngũ cốc, cà phê, chè, bia và rượu vang.

Vậy cơ chế hoạt động của Hydroquinone như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, “chiến binh” melanin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi rủi ro ung thư da trong tương lai. Hydroquinone hỗ trợ làm trắng làn da bằng cách hạn chế và làm giảm melanocytes trên da. Đây là chất sản sinh ra melanin – chất tạo hắc sắc tố gây sạm trên da.

Làn da gặp tăng sắc tố là bởi sự sản sinh, gia tăng của melanin mà melanocytes sinh ra melanin. Do vậy, Hydroquinone hoạt động trên da bạn bằng cách kiểm soát sự tăng sinh của melanocytes. Từ đấy, phát huy khả năng hỗ trợ làm đều màu da và cải thiện sáng da theo thời gian. Hàm lượng Hydroquinone an toàn thường có nồng độ thấp hơn hoặc bằng 4%. Bạn sẽ mất khoảng 4 tuần để bạn có thể thấy được hiệu quả rõ rệt mà thành phần này mang lại. Và thời gian sử dụng có thể kéo dài vài tháng trước khi chất này phát huy công dụng một cách triệt để. Hiệu quả của các sản phẩm chứa Hydroquinone tùy thuộc vào từng cơ địa của người dùng. Nhiều trường hợp sau 3 tháng bạn sử dụng mà chưa thấy hiệu quả, lời khuyên bạn nên gặp bác sĩ để thay đổi hàm lượng Hydroquinone phù hợp với tình trạng da hơn.

Tác dụng của Hydroquinone với làn da

Chẳng thể phủ nhận hiệu quả mà Hydroquinone mang lại cho làn da. Trong các sản phẩm chuyên điều trị nám da, xỉn màu trong thời gian ngắn thì Hydroquinone chính là cái tên được “ưu ái” nhắc đến. Cùng điểm qua một số tác dụng ưu việt của Hydroquinone với làn da của bạn.

Cải thiện màu da của bạn trở nên trắng sáng hơn.

Các dấu hiệu sạm nám sẽ được giảm thiểu trên khuôn mặt của bạn.

Xóa mờ các đốm nâu, tàn nhang do ảnh hưởng từ ánh nắng Mặt Trời.

Giảm thiểu các tình trạng: Nám do lão hóa, nám da sau thai kỳ, rối loạn sắc tố da.

Giảm thâm mụn và các đốm sậm của sẹo vết thương.

Các sản phẩm điều trị da chứa Hydroquinone được nhiều phái đẹp tin dùng trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là hoạt chất điều trị trong thời gian ngắn (6 tháng/ chu kỳ điều trị) và tiềm ẩn nhiều rủi ro và một số người dùng không phù hợp với thành phần này. Vì thế, trước khi sử dụng, bạn cần tìm hiểu những điều quan trọng về hoạt chất Hydroquinone. Điều này giúp bạn có thể “thấu hiểu” phác đồ điều trị và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Những điều cần biết trước khi sử dụng Hydroquinone?

Sử dụng Hydroquinone nồng độ bao nhiêu là chuẩn và dùng trong bao lâu?

Hydroquinone được bào chế trong các sản phẩm điều trị, kem dưỡng với nồng độ 2-4%. Lời khuyên từ các chuyên viên, bác sĩ, bạn sẽ an toàn khi sử dụng hydroquinone dưới 4%. Vì trên 4% sẽ mang nhiều rủi ro cho làn da và có thể phản hiệu quả khi sử dụng. Hiện nay, hàm lượng Hydroquinone 2% được dùng phổ biến và 4% phù hợp với nền da khỏe.

Vậy dùng Hydroquinone trong thời gian bao lâu? Khi làn da “chinh phục” thành công hoạt chất Hydroquinone, bạn sẽ thấy hiệu quả sau 4 tuần sử dụng. Vả thời gian dùng Hydroquinone hiệu quả là dưới 6 tháng. Khoảng thời gian này giúp làn da trở về trạng thái khỏe mạnh và mịn màng, hạn chế được tác dụng phụ như “dội ngược sắc tố da”. Nói dễ hiểu, làn da có thể xuất hiện nhiều vết nám, tàn nhang hơn cả lúc ban đầu trước khi điều trị. Hydroquinone chỉ mang lại tác động điều trị giai đoạn đầu, không thể sử dụng liên tục, lâu dài.

Các tác dụng phụ ngoài ý muốn khi sử dụng Hydroquinone?

Đối với hoạt chất “siêu mạnh” Hydroquinone thì câu hỏi về tác dụng phụ rất phổ biến đến từ nhiều phái đẹp. Bạn biết đó, Hydroquinone chính là dẫn xuất của Phenol. Vì thế, khi thoa lên da thì nguy cơ bị kích ứng, đỏ da, châm chích trong quá trình sử dụng là biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian điều trị thì bạn nên tham vấn ý kiến bác sĩ liệu có tiếp tục sử dụng hay không hoặc chuyển sang một số hoạt chất thay thế khác.

Khi ngừng điều trị Hydroquinone, da sẽ quay lại bị tăng sắc tố như ban đầu?

Hydroquinone giúp ức chế Tyrosinase giúp phục hồi làn da trắng sáng, không tì vết. Tuy nhiên, Tyrosinase là enzym tự nhiên luôn tồn tại trong cơ thể con người và không bao giờ biến mất. Sau khi bạn ngừng sử dụng Hydroquinone một thời gian, Tyrosinase sẽ lại tiếp tục xuất hiện, kéo theo đó là tế bào sắc tố Melanin. Tạm thời ngừng 3 – 4 tháng sau khi điều trị bằng Hydroquinone, đây là lý do bạn phải sử dụng các sản phẩm không chứa Hydroquinone như Arbutin, Vitamin C,… để duy trì làn da căng trẻ, không tăng sắc tố dài lâu.

Phụ nữ đang mang thai và cho con bú có sử dụng Hydroquinone được không?

Hiện nay, chưa có báo cáo về độ an toàn của hoạt chất Hydroquinone đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, trong thời gian thai kỳ đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm nên bạn không nên điều trị da trong thời gian này với phụ nữ mang thai. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho bà bầu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Một số lưu ý khác khi sử dụng Hydroquinone:

Bộ đôi Hydroquinone và Tretin0in được xem là bộ đôi hoàn hảo trong điều trị sắc tố da.

Che chắn cẩn thận, sử dụng kem chống nắng từ SPF 30 trở lên vào ban ngày và không để da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Không nên sử dụng trên nền da đang kích ứng.

Không dùng chung Hydroquinone và Resorcinol để tránh tình trạng da bị tầm tím.

Không dùng chung với Benzoyl Peroxide (thành phần hỗ trợ điều trị mụn), nếu da bị mụn và nám thì nên trị mụn trước.

Tránh thoa sản phẩm vào vùng nhạy cảm, quanh mắt, miệng và niêm mạc.

Một số sản phẩm Obagi và Zo chứa Hydroquinone?

Dòng trị nám – tàn nhang Obagi Nuderm

Nổi bật chính là hệ thống Obagi Nuderm hỗ trợ loại bỏ vấn đề da sạm nám, tàn nhang, nếp nhăn, mụn, lỗ chân lông và da không đều màu. Các hoạt chất thấm sâu vào từng lớp tế bào đẩy nhanh quá trình hình thành lớp tế bào mới giúp giảm thiểu những đốm nâu, vết thâm do lão hóa gây ra. Đồng thời, bộ sản phẩm Obagi Nuderm cung cấp dưỡng chất nhằm tăng tính đàn hồi, mềm dẻo cho làn da săn chắc, tươi trẻ và đầy sức sống.

Sự kết hợp của bộ điều trị da Obagi CRX đã chiếm được sự hài lòng của phái đẹp nhờ vào công dụng hỗ trợ điều trị hiệu quả các vấn đề da nám, da lão hóa, da tăng sắc tố mức độ nhẹ. Đồng thời với hàm lượng Vitamin C cao giúp thúc đẩy trẻ hóa làn da, hồi sinh các tế bào da làm da trắng sáng hồng hào.

Kem chuyên trị nám da Zo Pigment Control Blending Creme

Kem chuyên trị nám Zo Pigment Control Blending Creme chứa 4% Hydroquinone, được sử dụng để điều trị nám sạm và cải thiện màu da. Ức chế tối đa các hắc tố gây sạm nám, trả lại làn da trắng sáng và đều màu. Sản phẩm giúp bạn xóa tan nỗi ám ảnh nám da.

Kem trị nám chuyên sâu Zo Pigment Control Creme

Pigment Control Creme chứa 4% Hydroquinone, là một dạng kem trị nám chuyên điều trị hiệu quả cao cho chứng tăng sắc tố từ trung bình đến nặng, đặc biệt là nám. Được tạo ra đặc biệt để giúp làm đều màu da bằng cách làm chậm quá trình sản xuất melanin, nó làm giảm đáng kể sự xuất hiện của chloasma, nám, tàn nhang và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Hydroquinone nên được sử dụng trong thời gian điều trị tối đa là 5 – 6 tháng để tránh viêm, phục hồi sắc tố và giảm dung nạp.

Kem trắng da Zo Pigment Control Brightening Creme

Mong muốn làn da trắng sáng nhưng da lại xuất hiện nhiều khuyết điểm như nám, tàn nhang và thâm mụn. Chinh phục làn da trắng sáng rạng rỡ càng khó hơn. Kem trắng da Zo Pigment Control Brightening Creme chứa 4% hydroquinone và 20% vitamin C kết hợp đẩy mạnh ức chế melanin cân bằng tình trạng của sắc tố da một cách tối ưu. Từ đó, phục hồi làn da căng khỏe, trắng sáng và mịn màng hơn.

Cách Sử Dụng Lightshot Screenshot

Đối với những người thường làm việc trên website hay blog thì việc chụp ảnh màn hình Macbook diễn ra thường xuyên. Phần mềm Lightshot Screenshot được nhiều người sử dụng và lời khen ngợi từ công cụ này. Nó giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp, thông điệp quan trọng với những phím tắt nhanh, đơn giản.

Cách sử dụng phần mềm chụp màn hình Lightshot Screenshot

Khái quát về phần mềm Lightshot Screenshot

LightShot ScreenShot là một phần mềm sử dụng miễn phí với những tính năng cho phép người sử dụng thao tác chụp màn hình Macbook nhanh chóng chỉ trong tích tắc. Chỉ cần sử dụng phím tắt đã được tổ hợp trên bàn phím hay một cú nhấp chuột bạn đã có những tấm hình cần thiết. Phần mềm có thiết kế giao diện đơn giản, sau vài phút là bạn có thể sử dụng phần mềm.

Giao diện phần mềm chụp ảnh Macbook – Lightshot Screenshot

Những bức ảnh sau khi được chụp thì sẽ tự động lưu dưới định dạng thông dụng như png, bmp, ipeg. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn chia sẻ những bức hình này lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter, Skype,…

Phần mềm có dung lượng nhỏ, không tốn nhiều tài nguyên của hệ thống cũng như CPU. Vì thế, phần mềm LightShot ScreenShot hoạt động được song song với nhiều ứng dụng khác trên Macbook mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy. Phần mềm hỗ trợ chụp màn hình Macbook Air và Macbook Pro.

Tính năng của Lightshot Screenshot

– Chụp màn hình theo vùng chọn: Khi kích hoạt tính năng chụp màn hình của máy, bạn có thể điều chỉnh kích thước, khoảng không gian mà mình muốn sử dụng. Kéo một vùng ô chọn để chụp ảnh.

Phần mềm chụp màn hình Macbook với nhiều tính năng

– Phần mềm hỗ trợ các công cụ để chỉnh sửa trực tiếp trên ảnh: Một công cụ sẽ hiện ra khi bạn kích hoạt chụp ảnh màn hình. Các công cụ này hiển thị ở 2 cạnh của ảnh. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trước khi lưu ảnh lại.

– Chia sẻ ảnh đã chụp qua Internet: Việc đăng tải ảnh lên các hosting dễ dàng và đơn giản.

– Có thể tìm kiếm hình ảnh tương tự: trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm hình ảnh giống có tính chất giống với hình mình đã chụp. Bạn có thể tìm kiếm thông qua Google.

– Giao diện dễ dàng sử dụng: giao diện của phần mềm hiển thị những công cụ cơ bản, đơn giản. Bất kỳ người dùng nào cũng nhận biết được khi tiếp xúc với phần mềm này.

Cách sử dụng phần mềm Lightshot Screenshot

Bước 1: Trước khi sử dụng được phần mềm, bạn cần tải LightShot ScreenShot về máy của mình. Phím tắt chụp ảnh được mặc định trên phần mềm đối với Macbook là Command + K. Khi thao tác lệnh Command + K màn hình Macbook sẽ tối lại, lúc này bạn chỉ cần kéo chuột, lựa chọn vùng muốn chọn là được.

Bước 2: Các tính năng hỗ trợ chỉnh sửa của LightShot ScreenShot

– Bút vẽ: Bạn sử dụng bút vẽ nhằm vẽ lên điều mà mình muốn lên ảnh. Có một hạn chế là phím bút vẽ này chữ không được đẹp cho lắm.

Tính năng bút vẽ

– Đường thẳng: công cụ này giúp bạn tạo nên các đường thẳng lên hình ảnh của mình.

Tính năng đường thẳng

– Mũi Tên: rất hữu dụng khi bạn muốn trỏ vào điểm mình muốn người xem hình ảnh chú ý đến vị trí mũi tên được chỉ tới và hiểu được dụng ý của người chụp ảnh.

Tính năng mũi tên

– Hình chữ nhật: Đây chính là công cụ được người dùng sử dụng nhiều nhất vì nó giúp cho bạn khoanh những vùng có nội dung quan trọng tại ảnh. Truyền tải được ý, nội dung mà bạn muốn.

Tính năng hình chữ nhật

– Đánh dấu: phần đánh dấu này sẽ tạo nên các điểm chú ý khi chụp ảnh văn bản.

Tính năng đánh dấu hình ảnh

– Text: phần mềm còn hỗ trợ bạn viết chữ trực tiếp lên vị trí của ảnh. Giúp cho bạn đưa ra nội dung cần phải lưu ý.

Tính năng chèn text

– Undo: thao tác này Undo là hủy bỏ tất cả những gì mà bạn đã thiết lập trên bức ảnh vừa rồi. Loại bỏ thao tác vừa thực hiện và quay lại thao tác trước đó. Bạn có thể dùng để quay lại bằng cách nhấn tổ hợp Ctrl +Z.

Tính năng quay lại thao tác cũ

Bước 3: Một số tính năng khác của LightShot ScreenShot

– Đóng: công cụ này để hủy bỏ toàn bộ ảnh bạn vừa chụp. Bạn cũng thao tác nhấn tổ hợp phím Ctrl + X.

Tính năng đóng hình ảnh

– Lưu: Bạn có thể dùng biểu tượng này để lưu lại ảnh mình vừa mới chụp. Phím tắt dành cho thao tác này là Ctrl + S.

Lưu hình ảnh

– Sao chép: Nếu như bạn không muốn lưu lại hình ảnh về máy mà vẫn muốn gửi ảnh này đến người nhận thì hãy dùng nút sao chép. Không muốn dùng chuột bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + C.

Sao chép hình ảnh

– In: Ngoài tính năng lưu và sao chép phần mềm còn hỗ trợ in ảnh chụp màn hình. Bạn có thể thao tác nhanh bằng Ctrl + P.

– Tìm kiếm ảnh tương tự trên Google: một điều rất hay đối với tính năng này là có thể tìm những hình ảnh có nội dung giống với ảnh chụp ở trên Google tìm kiếm hình ảnh.

Tìm kiếm ảnh tương tự

– Chia sẻ lên mạng xã hội: Bạn cũng chia sẻ những bức hình này lên các trang mạng xã hội để nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm trên facebook, instagram, zalo, skype,…

Chia sẻ hình ảnh lên mạng

– Tải lên chúng tôi tính năng này hỗ trợ bạn tải ảnh vừa chụp lên trang web chúng tôi Đây là trang chỉnh sửa phần mềm LightShot ScreenShot. Phím tắt Ctrl + D.

Tải hình ảnh lên chúng tôi

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Lightshot

Đầu tiên bạn vào trang chủ để tải phần mềm về máy theo link: https://app.prntscr.com/en/index.html

– Login: Phần mềm bạn thực hiện cũng được không làm cũng không sao cả. Khi bạn login thì phần mềm này sẽ truy cập vào trang web của họ cho bạn Login thông qua Facebook hoặc Google.

– Take a screenshot: Cài này chính là dùng để chụp ảnh, ngoài ra bạn cũng có thể nhấn đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng này thì cũng chụp. Nhưng mình thì ít khi sử dụng 2 kiểu này vì mất thời gian. Mình sẽ sử dụng phím tắt đó là prt sc sysrq. Tý nữa chúng ta cùng tìm hiểu về nó.

– Options…: Tại đây bạn có nhiều tùy chỉnh hơn bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Bạn chỉ cần quan tâm tới ab Hotkeys (Phím tắt)

Trong đó bạn quan tâm tới 2 chức năng:

General hotkey: Mặc định là nút Prnt Scrn trên bàn phím của bạn. Khi bạn nhấn nút này thì bạn có thể chụp ảnh một phần nào đó trên màn hình rồi sửa trực tiếp và lưu lại là xong

Instant save of the full screen: Mặc định là bạn nhấn tổ hợp phím Shift + Prnt Scrn. Nó có chức năng là chụp toàn bộ màn hình máy tính kể cả bạn gắn màn hình phụ vào nữa sau đó nó sẽ lưu lại luôn.

Với các tính năng hỗ trợ cần thiết, thao tác đơn giản mà gợi ý chắc chắn bạn đã biết cách sử dụng phần mềm Lightshot Screenshot phục vụ nhu cầu chụp màn hình Macbook. Phần mềm này không chỉ tương thích với hệ điều hành Mac OS mà còn tương thích với hệ điều hành Windows, dung lượng nhẹ nên bất kỳ máy tính, laptop nào cũng có thể sử dụng.

Ap24h.vn – Chuyên gia MacBook và phụ kiện!